Головна » Public information

Public information

Статут закладу освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Структура закладу

Кадровий склад закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Ліцензований обсяг – 3200 здобувачів освіти на рік.

* Мовою освітнього процесу у КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського” є державна мова.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

Порядок користування гуртожитком

Розмір плати за навчання здобувачів освіти:
за програмою обсягом 72 години –  1440 грн;
за програмою обсягом 30 годин – 600 грн.

Фінансова звітність КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”

Порядок пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв комунального закладу “Кiровоградський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти iмeнi Василя Сухомлинського”

План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» на 2023 рік

Вибори директора КЗ “КОІППО імені Василя Сухомлинського”